Český obchodní rejstřík se stal součástí tzv. BRIS

Český obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších evropských zemí a se stal součástí tzv. BRIS (Business Registers Interconnection System).

Tento systém umožňuje získat údaje o všech kapitálových společnostech v celé Evropské unii a zjednodušuje předávání informací mezi obchodními rejstříky členských státu Unie. Všechny společnosti s ručením omezením a akciové společnosti může veřejnost vyhledávat na portálu evropské e-Justice. Každý zájemce díky tomu bezplatně získá základní informace o společnosti, například její typ, zemi registrace, sídlo, název a identifikační číslo. Další informace jsou dostupné s ohledem na režim rejstříku státu, kde je společnost registrována.