Srážky ze mzdy – vyšší nezabavitelné minimum pro rok 2018

Od 1. 1. 2018 došlo ke zvýšení základní nezabavitelné částky, jakož i plně zabavitelného zbytku čisté mzdy.

Nové nezabavitelné částky ovlivňují mzdu za měsíc leden 2018, zúčtovanou a vyplácenou v únoru 2018.
Nezabavitelnou částku na osobu samotného povinného stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3.410,- Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný žije, která je pro rok 2018 nově stanovena na částku 5.928,- Kč, čili jako 2/3 z částky 9.338,- Kč. Nezabavitelná částka na povinného tak činí pro rok 2018 částku ve výši 6.225,33 Kč.
Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně jako nezabavitelnou částku na povinného, a to jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného 6.225,33 Kč, činí tedy 1.556,33 Kč.
Nezabavitelná celková částka je stanovena jako součet nezabavitelné částky na samotného povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.
Částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (po odečtení nezabavitelných částek), stanovíme jako součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako součet částky 3.410,- Kč a částky 5.928,- Kč, činí tedy 9.338,- Kč.