Český obchodní rejstřík se stal součástí tzv. BRIS

Český obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších evropských zemí a se stal součástí tzv. BRIS (Business Registers Interconnection System).

Zobrazit více

Ústavní soud ke styku nezletilého s rodiči

U předběžných opatření o styku rodičů s nezletilými dětmi je třeba úpravu posuzovat s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Zobrazit více

Změny zákoníku práce v souvislosti s novou nemocenskou dávkou

S účinností od 1. června 2018 bude zavedena nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné.

Zobrazit více

Ministerstvo spravedlnosti spustilo webové stránky pro dlužníky i právnické profese

Ministerstvo spravedlnosti nabízí dlužníkům, insolvenčním správcům a neziskovým organizacím nové webové stránky https://insolvence.justice.cz/.

Zobrazit více

Srážky ze mzdy – vyšší nezabavitelné minimum pro rok 2018

Od 1. 1. 2018 došlo ke zvýšení základní nezabavitelné částky, jakož i plně zabavitelného zbytku čisté mzdy.

Zobrazit více

Povinné zpoplatnění plastových tašek od 1. 1. 2018

Na základě schválené novely jsou obchodníci povinni od 1. 1. 2018 zpoplatnit plastové odnosné tašky, pokud je poskytují v místě prodeje výrobků spotřebiteli.

Zobrazit více

Nárok na otcovskou dovolenou

Zákon č. 148/2017 Sb., nabývá účinnosti 1. února 2018, od kdy mohou zaměstnanci čerpat otcovskou odvolenou.

Zobrazit více

NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI

Novelou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zobrazit více

PROHLÁŠENÍ KONKURSU A VYŽIVOVACÍ POVINNOST

Nejvyšší soud ČR rozhodl rozsudkem ze dne 31. 7. 2017, sp.zn. 29 Cdo 460/2017 o placení výživného v případě prohlášení konkursu.

Zobrazit více

Novela exekučního řádu

Hrozba zabavení řidičského průkazu je účinným nástrojem k úhradě dluhu na výživném.

Zobrazit více
Další články