Evidence údajů o skutečném majiteli

S účinností od 1. 1. 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli (Evidence), do které se do 1. 1. 2019 mají povinnost nechat zapsat všechny obchodní korporace.

Zákonem č. 368/2016 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů tak, že s účinností od 1. 1. 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli, do které se do 1. 1. 2019 mají povinnost nechat zapsat všechny obchodní korporace. Evidence je elektronickým informačním systémem veřejné správy vedeným příslušnými rejstříkovými soudy, avšak není veřejným rejstříkem. Do Evidence mají kromě státních orgánů (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, správce daně, celní správa, ČNB, NBÚ, Ministerstvo vnitra, NKÚ) možnost přistupovat po registraci též osoby, které mají povinnost v rámci své činnosti identifikovat a kontrolovat klienta dle AML zákona (banky, advokáti a notáři provádějící úschovy, realitní kanceláře apod.).

Do Evidence se mají povinnost zapsat všechny právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, tedy všechny obchodní korporace a družstva, mají povinnost nechat se zapsat do Evidence do 1. 1. 2019. Ostatní právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících (nadace, spolky, ústavy, SVJ, církev, o.p.s., apod.) pak do 1. 1. 2021. Zápis do Evidence, je-li navržen do 1.1.2019, je osvobozen od soudního poplatku, který činí 1.000 Kč. Žádný právní předpis nestanoví sankce za neprovedení návrhu do Evidence, ale neprovedení zápisu může mít negativní důsledky v obchodním styku, na který dopadá AML zákon