Odměna

Odměna za poskytnutí právní služby bude stanovena individuálně v každém jednotlivém případě. S klientem lze sjednat odměnu hodinovou, paušální či podílovou. Pokud nebude odměna mezi klientem a advokátkou ujednána dohodou, bude odměna určena podle advokátního tarifu (tj. dle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění).

Advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty.