Občanské právo

  "Ignoratia legis non excusat"


 •  nájemní a podnájemní vztahy (bytové i nebytové nájmy),

 • řešení sousedských sporů,

 • právo nemovitostí (prodej nemovitosti, koupě nemovitosti, zřízení věcného břemene, zástavní smlouva, správa nemovitostí, zajištění znaleckých posudků),

 • sepis a revize smluvních dokumentů (kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouva o půjčce, smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o sdružení atd.)

 • vymáhání peněžitých i nepeněžitých občanskoprávních závazků, zajištění pohledávek,

 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,

 • odpovědnost za škodu a náhrada škody,

 • ochrana osobnosti,

 • zastupování klienta v dědickém řízení, sepis závětí,

 • sepis žalobních návrhů a jiných podání,

 • zastupování klienta při soudním, rozhodčím či exekučním řízení.