Obchodní právo

"Ignoratia legis non excusat"
  • právo obchodních společností a družstev (zakládání společností a družstev, příprava a řízení průběhu valných hromad, změny ve společnostech - např. převody obchodních podílů a akcií, změny statutárních orgánů, zvýšení či snížení základního kapitálu, zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu, přeměny obchodních společností),

  • zastupování klienta v řízení ve věcech obchodního rejstříku (vypracování návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku včetně přípravy veškerých příloh, doplnění podání atd.)

  • zastupování klienta při jednání se živnostenským úřadem,

  • likvidace a zrušení obchodních společností,

  • sepis a revize smluvních dokumentů (kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o postoupení pohledávek, mandátní smlouva, smlouva o zprostředkování atd.),

  • vyhotovení právního rozboru a sepis stanovisek,

  • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů,

  • právo cenných papírů včetně práva směnečného,

  • sepis žalobních návrhů a jiných podání,

  • zastupování klienta při soudním, rozhodčím či exekučním řízení.