Novinky

Dne 1. 10. 2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která nově umožňuje lidem, jejichž dluhy vznikly alespoň ze dvou třetin před dosažením 18 let věku, dosáhnout oddlužení ve zkráceném režimu, tedy již za tři roky.

Zobrazit více

Soudní dvůr EU dne 11. července 2019 rozhodl předběžnou otázku v rámci sporu mezi českými cestujícími a společností České aerolinie.

Zobrazit více

S účinností od 1. června 2019 došlo ke zvýšení nezabavitelné částky, která nemůže být dlužníkům v rámci exekuce či insolvence při srážkách ze mzdy zabavena.

Zobrazit více

Dne 22. 1. 2019 poslanecká sněmovna zrušila tzv. karenční dobu, tedy období prvních 3 dnů, kdy nemocnému zaměstnanci není zaměstnavatelem proplácena náhrada mzdy.

Zobrazit více

Začátkem února 2019 nabude účinnosti novela trestního zákoníku.

Zobrazit více

Dne 5. 12. 2018 prošel Senátem návrh novely insolvenčního zákona.

Zobrazit více

S účinností od 1. 1. 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli (Evidence), do které se do 1. 1. 2019 mají povinnost nechat zapsat všechny obchodní korporace.

Zobrazit více

Novela se dotkne široké motoristické veřejnosti. Jde o rozsáhlou novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o bezmála půl druhé stovce změnových bodů.

Zobrazit více

Dne 13. 6. 2018 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev.

Zobrazit více

Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016, vyjádřil k otázce, zda zaměstnavatel musí dát zaměstnanci výpověď dle § 52 písm. d) zákoníku práce v případě, že zaměstnanec nemůže konat dál dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí a zaměstnavatel jej současně nepřevede na jinou práci.

Zobrazit více