Novinky

Začátkem února 2019 nabude účinnosti novela trestního zákoníku.

Zobrazit více

Dne 5. 12. 2018 prošel Senátem návrh novely insolvenčního zákona.

Zobrazit více

S účinností od 1. 1. 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli (Evidence), do které se do 1. 1. 2019 mají povinnost nechat zapsat všechny obchodní korporace.

Zobrazit více

Novela se dotkne široké motoristické veřejnosti. Jde o rozsáhlou novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o bezmála půl druhé stovce změnových bodů.

Zobrazit více

Dne 13. 6. 2018 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev.

Zobrazit více

Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016, vyjádřil k otázce, zda zaměstnavatel musí dát zaměstnanci výpověď dle § 52 písm. d) zákoníku práce v případě, že zaměstnanec nemůže konat dál dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí a zaměstnavatel jej současně nepřevede na jinou práci.

Zobrazit více

Český obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších evropských zemí a se stal součástí tzv. BRIS (Business Registers Interconnection System).

Zobrazit více

U předběžných opatření o styku rodičů s nezletilými dětmi je třeba úpravu posuzovat s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Zobrazit více

S účinností od 1. června 2018 bude zavedena nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné.

Zobrazit více

Ministerstvo spravedlnosti nabízí dlužníkům, insolvenčním správcům a neziskovým organizacím nové webové stránky https://insolvence.justice.cz/.

Zobrazit více