Novinky

Dne 22. 1. 2019 poslanecká sněmovna zrušila tzv. karenční dobu, tedy období prvních 3 dnů, kdy nemocnému zaměstnanci není zaměstnavatelem proplácena náhrada mzdy.

Zobrazit více

Začátkem února 2019 nabude účinnosti novela trestního zákoníku.

Zobrazit více

Dne 5. 12. 2018 prošel Senátem návrh novely insolvenčního zákona.

Zobrazit více

S účinností od 1. 1. 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli (Evidence), do které se do 1. 1. 2019 mají povinnost nechat zapsat všechny obchodní korporace.

Zobrazit více

Novela se dotkne široké motoristické veřejnosti. Jde o rozsáhlou novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o bezmála půl druhé stovce změnových bodů.

Zobrazit více

Dne 13. 6. 2018 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev.

Zobrazit více

Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016, vyjádřil k otázce, zda zaměstnavatel musí dát zaměstnanci výpověď dle § 52 písm. d) zákoníku práce v případě, že zaměstnanec nemůže konat dál dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí a zaměstnavatel jej současně nepřevede na jinou práci.

Zobrazit více

Český obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších evropských zemí a se stal součástí tzv. BRIS (Business Registers Interconnection System).

Zobrazit více

U předběžných opatření o styku rodičů s nezletilými dětmi je třeba úpravu posuzovat s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Zobrazit více

S účinností od 1. června 2018 bude zavedena nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné.

Zobrazit více