Pracovní právo

 "Ignoratia legis non excusat"

  • právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele,
  • sepis a revize pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, vnitřní předpisy zaměstnavatele atd.)
 
  • uplatňování nároků klienta při neplatném rozvázání pracovního poměru,
  • odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích,
  • zastupování klienta při soudním či rozhodčím řízení.