Mírnější podmínky pro oddlužení lidí s dluhy z dětství

Dne 1. 10. 2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která nově umožňuje lidem, jejichž dluhy vznikly alespoň ze dvou třetin před dosažením 18 let věku, dosáhnout oddlužení ve zkráceném režimu, tedy již za tři roky.

Pro splnění oddlužení navíc postačí, že oddlužení nebude po dobu těchto tří let zrušeno. Insolvenční soud tak nebude zkoumat míru uspokojení dlužníkových závazků, či jeho aktivní snahu o jejich uspokojení.