Návrh novely insolvenčního zákona

Dne 5. 12. 2018 prošel Senátem návrh novely insolvenčního zákona.

Tato novela, pokud bude Senátem přijata, přinese do insolvenčního řízení řadu novinek. Mezi nejvýraznější změny patří například rozšíření okruhu zadlužených osob, kterým bude umožněno oddlužení či výrazné zmírnění podmínek pro oddlužení u osob ve starobním či invalidním důchodu.

Novela také počítá se změnou ve způsobech oddlužení. Zatímco doposud bylo možné oddlužení dosáhnout plněním splátkového kalendáře, zpeněžením majetkové podstaty, nebo případnou kombinací dvou výše zmíněných, nově již pouhé plnění splátkového kanceláře nebude možné.