Novela trestního zákoníku

Začátkem února 2019 nabude účinnosti novela trestního zákoníku.

Za pozornost v této souvislosti stojí především trestný čin maření spravedlnosti upravený ustanovením § 347a, který novela zavádí. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo pro účely zahájení řízení před soudem nebo trestního řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.