Novela zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám

Dne 13. 6. 2018 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev.

Cílem návrhu je odstranit některé nejasnosti úpravy zvláštních podmínek pro převody jednotek zákonem č. 311/2013 Sb.
Podle novely zákona se mimo jiné ke schválení stanov společenství bude vyžadovat souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Shromáždění bude způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. Návrh novely míří do Senátu.