Vláda schválila zvýšení nezabavitelné částky

S účinností od 1. června 2019 došlo ke zvýšení nezabavitelné částky, která nemůže být dlužníkům v rámci exekuce či insolvence při srážkách ze mzdy zabavena.

Zvýšení nezabavitelné částky má motivovat dlužníky k hledání lepšího zaměstnání a zajišťování vyšších příjmů. Tato změna se dotkne také těch dlužníků, v jejichž věci bylo exekuční či insolvenční řízení zahájeno před 1. červnem 2019.