Advokátka

Mgr. Markéta Šafránková Křivanová

Advokátka

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia vykonala praxi jako advokátní koncipientka ve Společné advokátní kanceláři v Brně pod vedením JUDr. Miloslava Petržely. V současné době vykonává advokacii jako samostatná advokátka a je činná jako insolvenční správce.

Dle zákona o advokacii se na činnost advokátky vztahuje povinnost být pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování právních služeb, a to do výše 5.000.000 Kč. V individuálních případech je možné sjednat pojištění na vyšší částku.