Koncipient

Mgr. Helena Paznochtová Hortová

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde promovala v roce 2016. Již v průběhu studia pracovala v advokátní kanceláři na pozici právní asistentky.  V současné době vykonává praxi jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Mgr. Markéty Šafránkové Křivanové.